สัมมนาออนไลน์ของเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูอุปถัมภ์ “PHARMACY DAY ON TOPICAL MEDICINES”

บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ของ

เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูอุปถัมภ์ “PHARMACY DAY ON TOPICAL MEDICINES”

ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 – 12.30 น.

ผู้ที่สนใจสามารถสแกน QR code ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายและรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ (Zoom)

ลงทะเบียนได้ที่ : https://regist.pat.or.th/index.php?r=register&project=64-F92

สนับสนุนการถ่ายทอดสดโดย บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด