the 2nd One-day Course for The First Year ID Fellows (OFIF) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 The Standard,Bangkok

บริษัทแอตแลนต้า เมดดิแคร์ จำกัด ได้สนับสนุนงานสัมมนา the 2nd One-day Course for The First Year ID Fellows (OFIF) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 The Standard,Bangkok Mahanakorn ในวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่เข้าศึกษาต่อยอดในสาขาโรคติดเชื้อ