การประชุมวิชาการประจำปี 2558 ร่วมกับราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

การประชุมวิชาการประจำปี 2558 ร่วมกับราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย วันที่ 18 - 21 ตุลาคม 2558 ณ. โรงแรมดุสิต พัทยา

การประชุมวิชาการประจำปี 2558 ร่วมกับราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

การประชุมวิชาการประจำปี 2558 ร่วมกับราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย วันที่ 22 - 24 เมษายน 2558 ณ. อาคารเฉลิมพระบารมี 50 พรรษา ซอยศูนย์วิจัย

การประชุมวิชาการประจำปี 2558 ร่วมกับสมาคมเภสัชกรรมชมชนแห่งประเทศไทย

การประชุมวิชาการประจำปี 2558 ร่วมกับสมาคมเภสัชกรรมชมชนแห่งประเทศไทย วันที่ 8 มีนาคม 2558 ณ.ไบเทคบางนา กรุงเทพ

การประชุมใหญ่วิชาการประจำปี 2558 ครั้งที่ 41 ร่วมกับสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

การประชุมใหญ่วิชาการประจำปี 2558 ครั้งที่ 41 ร่วมกับสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22 -25 ตุลาคม  2558 ณ.โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี